Tag Archives: jamarji

vaja vrvne tehnike, Rakov Škocjan

Vsi člani Kinološke enote za reševanje se zavedamo, da je uspešnost vsake iskalne oz. reševalne akcije v veliki meri odvisna tudi od učinkovitega sodelovanja z ostalimi reševalnimi službami, ki delujejo v sklopu sil civilne zaščite. Če imamo s temi službami tudi osebno poznanstvo, pa je sodelovanje v resničnih situacijah še toliko boljše in učinkovitejše.

Zato pri svojem delu dajemo velik poudarek na skupnih vajah s temi službami. Tako smo v nedeljo 24. aprila izvedli skupno vajo z Jamarsko reševalno službo (JRS) v Rakovem Škocjanu.DSC_2915

Člani JRS Matjaž Milharčič, Marjan Vilhar in Luka Zalokar so nam pripravili vrvno žičnico, po kateri smo spustili pse, nato pa smo se po njej spustili še vodniki.

S to vajo smo želeli preveriti ali so psi po tem, ko se spustijo po žičnici sposobni takojšnjega iskanja ali je pa je stres prevelik. Vsakega psa smo testirali dvakrat. Čeprav so pri samem spustu kazali določene znake stresa, so bili kljub temu potem takoj sposobni učinkovitega iskanja in nakazovanja markerja.

DSC_2942Namen vaje ni bil samo testiranje psov, ampak tudi navezovanje stikov in poznanstev, izmenjava izkušenj ter bolj podrobno spoznavanje dela obeh ekip.

Kljub malo slabšemu vremenu smo bili z vajo vsi zelo zadovoljni, dogovorili pa smo se tudi, da podobne vaje zagotovo še ponovimo.

Ob koncu se najlepše zahvaljujemo vsem trem fantom iz JRS pa tudi Športno kinološkemu društvu Logatec, ki nam je posodilo vrečo za pse.

Napisal: Primož Ženko