Gasilstvo

Vaja Slavina 1V letu 2015, vodniki Kinološke enote za reševanje sodelujemo v pilotnem projektu uvajanja reševalnih psov v gasilsko operativo, ki poteka pod okriljem občinskega gasilskega poveljstva Postojna. Medtem, ko je uporaba reševalnih psov v gasilstvu ponekod v tujini že stalna praksa, je tovrstno sodelovanje pri nas še v povojih.

Člani K. E. R. delujemo kot vodniki reševalnih psov in gasilci pripravniki, v društvih PGD Slavina, PGD Studenec in PGD Šmihel-Landol, sodelujemo pa z vsemi društvi na Postojnskem. V okviru projekta smo opravili osnovno usposabljanje za gasilca, jeseni pa naš čaka še nadaljevalni
tečaj. Skozi leto bomo sodelovali tudi na številnih skupnih vajah, kjer se bo preizkušala učinkovitost in praktičnost evakuacijska 1uporabe psov v gasilstvu.

Poleg že uveljavljenih področij uporabe reševalnih psov (iskanja pogrešane osebe in iskanja v ruševinah), raziskujemo možnosti razvoja novih področij, kot so pregledovanje evakuiranih zgradb, uporaba psov v terapevtske namene ob množičnih nesrečah, ipd.

 

Izvedene skupne vaje: