Gasilstvo

gasilska vaja, Lohača

V nedeljo 20. januarja je v gozdu nad vasjo Lohača potekala iskalna akcija treh ljudi, ki so bili udeleženi v gozdarski delovni nesreči.

Ob 7:55 je prišel poziv v katerem so bili aktivirani PGD Studeno, PGD Planina in Kinološka enota za reševanje.

Na zbirnem mestu smo bili obveščeni, da je center za obveščanje dobil klic na pomoč osebe, ki je odšla po pomoč. Pri iskanju pomoči se je izgubila, neznano kje pa je poškodovana še ena oseba.

Iskalno območje je bilo široko cca 1,7 km in dolgo cca 1 km. Teren je bil strm in težko prehoden. Po približno dveh urah iskanja smo našli pogrešano osebo, ki je odšla po pomoč. Izkazalo pa se je, da sta pogrešani še dve in ne samo ena oseba.

Najdeno ose10419428_615250861993455_8702556963459756151_nbo smo predali v nadaljnjo zdravniško oskrbo, mi pa smo nadaljevali z iskalno akcijo.

Po nadaljnjih dveh urah iskanja smo našli še ostali dve pogrešani osebi. Ena je bila lažje, druga pa težje poškodovana. Nudili smo jima prvo pomoč in jih predali v zdravniško oskrbo.

Na srečo vse zgoraj opisano dogajanje ni bilo realna iskalna akcija, ampak samo vaja na kateri je sodelovalo 11 gasilcev PGD Studeno, 3 člani PGD Planina in 6 vodnikov reševalnih psov naše Kinološke enote za reševanje.1916682_615250895326785_876182580962340380_n

Namen vaje je bil prikaz in trening iskanja v strelcih za gasilce, saj so mnogi izmed njih prvič sodelovali na taki vaji. To se je odražalo tudi na terenu, saj je bilo ogromno težav z poravnavanjem in hojo v zastavljeni formaciji. Vse skupaj je dodatno otežil še zelo zahteven teren, saj je bilo ogromno podrtih dreves, odlomljenih vej, vrtač, skal in ostalih naravnih ovir.

Kljub tem12896454_10208321528014385_673813114_ou je vaja uspela, saj so bili najdeni vsi markerji, vsi sodelujoči pa so dobili še eno dobro izkušnjo več, ki jim bo pomagala pri delu v realnih situacijah.

Po končani vaji je sledila še analiza, kjer smo izpostavili vse tisto kar je bilo narejeno dobro in kar je potrebno še izboljšati.

Napisal: Primož Ženko

gasilsko-reševalna vaja, Unec

Ina 2_KoliševkaEden od glavnih dejavnikov za uspešnost iskalne oz. reševalne akcije je učinkovito sodelovanje različnih sli za zaščito in reševanje. Organizacija skupnih vajah, kjer se imamo priložnost spoznati in uskladiti dinamiko delovanja, je zato velikega pomena. Minulo nedeljo smo sodelovali na (za nas) največji tovrstni vaji doslej.

Na vaji “Koliševka 2016” smo sodelovali vodniki Kinološke enote za reševanje, gasilci PGD Unec, jamarji JD Rakek in policisti PP Cerknica. Kljub dežju, snegu in mrazu, se je vaje udeležilo 31 ljudi in šest reševalnih psov.

Vaja je vključevala zavarovanje zahtevnega dostopa do vhoda v podzemne rove; preiskovanje razvaline stare vojaške
utrdbe, opuščenih vojaških rovov in gozdnatega terena okoli Unške Koliševke; reševanje ponesrečencev izpod ruševin in iz rovov ter vso potrebno logistiko vodenja in usklajevanja delovanja. Zaradi slabih vremenskih pogojev in posvet 2_Koliševkazahtevnega terena, so bile nevarnosti zdrsa ali padca realne ter uporaba varovanja in zaščitne opreme nujna.

Večina udeležencev je prvič videla reševalne pse v akciji, mnogi so prvič izvajali iskanje v strelcih. Kljub novim poznanstvom, je vaja potekala tekoče, hitro in učinkovito. Glede na uspešnost izvedene vaje, ne dvomimo, da je to le prvo poglavje produktivnega novega sodelovanja.

gasilska vaja, Ljubljana

breifingVečina naših vaj poteka v (za kinološko reševanje) netipičnih okoliščinah – evakuirana stavba, porušeni rovi, ipd. Tokrat pa smo imeli priložnost za še bolj redek scenarij, za preiskovanje potniškega vlaka :) Vaja je potekala v soboto 17. 10., na glavni železniški postaji v Ljubljani. Sodelovali smo vodniki reševalnih psov in gasilci PDG Šmihel – Landol.

 

Scenarij je predvideval železniško nesrečo iz neznanega razloga, z neznanim številom žrtev. Zaradi nestabilnosti vlaka, je bil vstop nanj za gasilce preveč nevaren in so za preiskovanje uporabili reševalne pse. Vodniki smo s psi preiskali vlak in njegovo okolico. Psi so našli dve žrtvi na vlaku in eno pod njim. Tekom akcije, so železniški delavci poskrbeli za stabilizacijo vlaka.  Gasilci so poskrbeli za ekstrakcijo in oskrbo ponesrečencev ter pri pregledu vlaka našli še četrto žrtev, ki jo je sila trčenja vrgla na polico za za prtljago. Ko je bil vlak pregledan in vsi ponesrečenci oskrbljeni, smo opazili, da ena od žrtev manjka. Ponovno se je aktiviralo pse, ki so pogrešanega našli ter gasilce, ki so ga oskrbeli in spravili na varno.oskrba ponesrečenca

Za vse udeležene – gasilce, vodnike in pse – je bila ta vaja popolnoma nova izkušnja. Naučili smo se marsikaj novega,med drugim tudi, da so za izklop elektrike in druge varnostne ukrepe, ki se tičejo železniške infrastrukture, odgovorni železničarji, zato se z gašenjem/reševanjem ne sme začeti brez zelene luči z njihove strani. Prav tako, so zaposleni Slovenskih železnic npr. odgovorni za stabilizacijo vlaka oz. vagonov.

Iskreno se zahvaljujemo Slovenskim železnicam, da so nam omogočile izvedbo vaje. Še posebej pa g. Antonu Javrniku, za njegov trud, skrbnost in prijaznost.

Analizo vaje si lahko preberete tukaj – K.E.R. – analiza vaje – 171015.


Video celotne vaje…

gasilska vaja, Postojna

24. oktobra 2015 smo s PGD Postojna izvedli skupno vajo, ki se je odvijala ob reki Pivki pri Postojnski jami.DSC_1536-002 (Small) Tudi ta vaja je bila del pilotnega projekta vključevanja reševalnih psov v gasilsko operativo, ki od lani poteka pod okriljem občinskega gasilskega poveljstva.

Scenarij je predvideval iskanje in reševanje osebe, ki se je ponesrečila pri plovbi s čolnom po reki Pivki.

Po prejetem pozivu sta dva člana naše enote začela s preiskovanjem obeh bregov reke, tretji član pa je kot vodja enote usklajeval njuno delo z delom gasilcev. Ko je reševalni pes našel ponesrečenca, ki je ležal v vodi ob bregu, je njegov vodnik ugotovil zdravstveno stanje ponesrečenca in to javil vodji enote. Ta je nato poročal vodji gasilcev, ki je aktiviral posadko reševalnega čolna.

Gasilci so nato z gumenjakom odšli po ponesrečenca, kjer so mu skupaj z vodnikom reševalnega psa nudili prvo pomoč. Sledil je prevoz do ekipe prve pomočiDSC_1803-001 (Small), ki ga je prevzela v nadaljnjo oskrbo.

Vajo smo ponovili dvakrat, tako, da je novo izkušnjo dobilo več vodnikov reševalnih psov in gasilcev.

Nato je sledil še krajši tečaj temeljnih postopkov oživljanja in seznanitev z najnovejšimi smernicami na tem področju. Po koncu vaje smo imeli še analizo na kateri smo pogledali kaj je bilo narejeno dobro in kje moramo naše postopke in tehnike še popraviti.

Za naše vodnike in pse je bila ta vaja popolnoma nova izkušnja saj iskanja pogrešane osebe v vodi praktično ne mDSC_1928-001 (Small)oremo trenirati, ker za to nimamo potrebne opreme (potapljaške obleke). Pa tudi sicer so take vaje zelo dobrodošle, ker mora vodnik v takih situacija nadzorovati psa, primerno komunicirati z vodjo enote, ponesrečencu nuditi ustrezno prvo pomoč itd… Vse to so dragocene izkušnje, ki bodo v realnih situacijah prišle še kako prav.

Neprecenljiva izkušnja za pse in vodnike pa je bila tudi vožnja s čolnom po reki Pivki. Zahvaljujoč podpoveljniku PGD Postojna Andreju Tratniku, smo se lahko pred vajo z našimi psi v čolnu zapeljali po reki. Za pse je bila to popolnoma nova izkušnja. Brez lažne skromnosti lahko povemo, da so jo vsi psi opravili z odliko, saj so bili v čolnu popolnoma mirni, ubogljivi in brez znakov kakršnega koli stresa.

Po koncu vaje smo bili povabljeni v gasilski dom na kosilo, kjer smo se vsi sodelujoči na vaji še nekaj časa družili v prijetnem vzdušju.

Na tem mestu se zahvaljujemo poveljniku PGD Postojna za povabilo in podpoveljniku Andreju Tratniku za odlično vodenje celotne vaje ter vožnjo z čolnom.

Napisal: Primož Ženko

 

tabor Zavoda Vizija Varnosti, Šapjane

12047017_948356718544087_7205993459680118170_nV Šapjanah na Hrvaškem je potekal četrti mednarodni kamp Zavoda Vizija Varnosti. Pod okriljem svojega matičnega PGDja Šmihel – Landol, sva se tabora udeležila tudi dva vodnika Kinološke enote za reševanje.

Izobraževanje je potekalo od četrtka 17. septembra do sobote 19. septembra. Predavanja so zajemala vsa področja reševalnih služb, med ostalim tudi delo z reševalnimi psi. Udeleženci smo spoznali nekatere tehnike iskanja v ruševinah, delovanje USAR ekip in mednarodne pomoči, označevanje in triažo objektov, idr. Poleg teorije, smo utrjevali in širili svoje znanje v gasilstvu ter preizkušali nove pripomočke, ki nam lahko olajšajo delo na intervencijah.

V soboto je sledila obsežna vaja, na kateri smo morali uporabiti znanje, ki smo ga osvojili v prejšnjih dveh dneh. Na zaključni vaji smo sodelovali gasilci, specialna enota policije, gorski reševalci, bolničarji ter približno 120 ponesrečencev.

gasilska vaja, Hruševje

"briefing"

“briefing”

V nedeljo 20. 9., smo sodelovali na skupni vaji PGD Razdrto, Veliko Ubeljsko in Hruševje ter seveda Kinološke enote za reševanje. Vaja je bila del pilotnega projekta vključevanja reševalnih psov v gasilsko operativo, ki letos poteka pod okriljem občinskega gasilskega poveljstva.

Vaja je potekala v opuščenih vojaških rovih, v vasi Hruševje. Scenarij je predvideval delno zrušitev rovov, v katerih so ostale ujete tri žrtve. Vloga gasilskih operativcev je bilo zavarovanje kraja nesreče in reševanje ponesrečencev. Vloga vodnikov in reševalnih psov je bila najdba ponesrečencev in pomoč gasilcem. S skupnimi močmi, smo našli vse tri žrtve, jih rešili iz porušenih rovov in jim nudili prvo pomoč.

priprave na akcijo

priprave na akcijo

Tovrstno sodelovanje je izvrstna priložnost za širjenje znanj vodnikov in bogatenje situacijskih izkušenj reševalnih psov. Delo v (relativno) kaotičnem okolju, polnem tujih ljudi in nenavadnih zvokov je odličen približek realni situaciji iskalne akcije. Ker je scenarij gasilske vaje zgolj okviren in se vanj na podlagi trenutne odločitve organizatorja vključujejo vedno nove situacije, so te vaje tudi nepredvidljive in preizkušajo vztrajnost, potrpežljivost ter delovno kondicijo vseh udeleženih.

Delo v nepredvidljivih situacijah krepi vez med vodnikom in psom. Mladi vodniki se naučijo zaupati svojemu psu in njegovim sposobnostim za iskanje, psi pa se zanašajo na svoje vodnike, da jih bodo varno in smiselno vodili skozi delo v novi situaciji. Medtem, ko je trening iskanja v celoti posvečen psu in izboljševanju njegovih sposobnosti, je na vajah (kot v realni situaciji) pes zgolj orodje, ki ga vodnik uporablja, da bi rešil človeško življenje.

reševanje ponesrečenca

reševanje ponesrečenca

Tokrat so psi iskali v popolni temi (v rovih), opremljeni zgolj s svetilko, ki so jo imeli nameščeno okoli vratu. Premagovati so morali kupe neprijetnih materialov, ki so ovirale njihovo gibanje skozi rove. Kadar so se srečali z nepremagljivo prepreko, so vodniku sporočili, da potrebujejo pomoč – nekateri z laježem, drugi s konstanstnim vračanjem med oviro in vodnikom. Zračni tokovi v rovih naredili iskanje še bolj zahtevno, saj se večina vonjav dvigne pot strop, ki je psom seveda nedosegljiv. Kljub tem in drugim oteževalnim okoliščinam, so psi pokazali veliko željo po delu in prilagodljivost na nove, nenavadne situacije.

Vodniki smo se urili tudi v ekipnem delu z gasilci, usklajevanju potreb in zadolžitev več različnih operativnih skupin, hitri in učinkoviti komunikaciji in mnogih drugih veščinah, ki niso del rednih usposabljanj.

Nedeljsko dopoldne je minilo hitro, izkušnja pa je bila zahtevna, vendar zelo nagrajujoča.

Več o poteku vaje lahko preberete tukaj … K.E.R. – analiza vaje – 200915.

evakuacijska vaja, Prestranek

OŠ Prestranek - evakuacijska vajaV sklopu pilotnega projekta vključevanja reševalnih psov v gasilsko operativo, smo ta petek sodelovali na evakuacijski vaji osnovne šole v Prestranku. Vaja je potekala pod okriljem Prostovoljnega gasilskega društva Slavina, sodelovali pa smo tudi člani PGD Studenec in PGD Šmihel-Landol.

Scenarij vaje je predvideval požar iz neznanega vzroka (v prostorih OŠ Prestranek). Osebje šole je izvedlo evakuacijo otrok, pri preverjanju prisotnosti, so ugotovili, da je eden od otrok pogrešan. Gasilci so izvedli “notranji napad” in požar pogasili. Vodniki reševalnih psov pa smo izvedli pregled prostorov ter poiskali pogrešanega otroka.

Pregledovanje evakuiranega objekta je nova “disciplina”, ki jo razvijamo kot del pilotnega projekta. Do sedaj smo OŠ Prestranek - evakuacijska vajaizvedli nekaj tovrstnih treningov, tokrat pa smo se prvič preizkusili v simulaciji realne situacije. Vaja ni potekala brez napak, vseeno pa je bil zaključek uspešen (najdba pogrešanega otroka). Nove ugotovitve bomo lahko s pridom vključili v treninge, izboljšali nivo dela ter disciplino razvijali naprej.

Po zaključeni vaji, smo obisk šole izkoristili še za druženje z otroci. Psi so pokazali svoje znanje zabavnih trikov ter se božali in crkljali, gasilci pa so na kratko predstavili svoje delo in otrokom omogočili obilo špricanja z vodo 😉

Več o vaji lahko preberete tukaj … K.E.R. – analiza vaje – 290515.

otroška delavnica, PGD Veliko Ubeljsko

PGD Vel. Ubeljsko - predstavitevMinulo soboto smo preživeli zabavno popoldne pri gasilskem podmladku Prostovoljnega gasilskega društva Veliko Ubeljsko. Delavnice z reševalnimi psi se je udeležilo več kot dvajset otrok, od 5 do 14 let.

Najmlajši so delo reševalnih psov spoznavali skozi pravljico o reševalki Rhani, starejši pa so si ogledali poučno in zanimivo video projekcijo. Skupaj smo spoznali 1o zlatih pravil obnašanja okoli tujih psov. V nadaljevanju so otroci Diti in Rhani skrivali žogo; ciljali gol, ki ga je branila ovčarka Vita; Tia in Nemo sta jim pokazala obilo zabavnih trikov; za konec pa se je celo krdelo božalo in crkljalo “do onemogolosti”.

Popoldne je minilo hitro in v prijetnem razpoloženju. Otroci so šli domov utrujeni in polni novih izkušenj, psi pa utrujeni in polnih želodcev :)